Obrazac za raskid ugovora

Također imate pravo raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno od isporuke posljednjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku:

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

U slučaju da želite jednostranoi raskid ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa izvršiti ćemo nakon što je roba vraćena. Povrat robe morate učiniti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam poslali izjavu o jednostranom raskidu ugovora.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može nam se obratiti na tel. 049 284151 ili e-mail adresu: info@zvjezdice.com radi obavjesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda. Vraćeni proizvod mora biti neoštećen, s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama i deklaracijom.