EU PROJEKT:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK: ZVJEZDICE d.o.o., Oroslavje

NAZIV PROJEKTA: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

KRATKI OPIS PROJEKTA: U sklopu projekta društvo je izvršilo tehnološku izmjenu u dijelu proizvodnog procesa šivanja i krojenja, modernizaciju rasvjete, ugradnju fotonaponske elektrane, rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i proizvodnje PTV-a te energetsku obnovu ovojnice zgrade. Svrha projekta je implementacijom prethodno navedenih mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora postići značajne uštede energije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Realizacijom Projekta planirane su uštede energije u proizvodnom pogonu pri čemu će se javiti pozitivan efekt u pogledu cjelokupnog poslovanja. Tehnološkom izmjenom strojeva postići će se uštede u energiji, smanjit će se škart kao i ostali troškovi održavanja. Revitalizacijom električnih instalacija kroz učinkoviti sustav rasvjete smanjit će se instalirana snaga rasvjetnih tijela kao i vršno opterećenje, a sukladno tome i količina isporučene energije. Uštede energije postići će se i zahvaljujući ugrađenoj fotonaponskoj elektrani, sustavu centralnog grijanja te obnovi ovojnice zgrade.

UKUPNA VRIJEDNOST

PROJEKTA (u HRK):  1.398.603,75 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 782.951,10 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 18. lipanj 2018. god. do završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2020. god.

KONTAKT OSOBA: Branka Domitrek, tel: +385 49 284 151; info.zvjezdice@gmail.com

KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr;

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća ZVJEZDICE d.o.o.

__________________________________________________________________________________________________

ZVJEZDICE d.o.o. sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija”